Home » Contact » Bedrijfsinformatie » Privacy statement

Privacy statement

Privacy Statement IUNGO interim people Versie 2019

  1.   Inleiding

  Dit is de privacyverklaring van IUNGO interim people. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens het invullen van het contactformulier op de IUNGO interim people website. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

  IUNGO interim people is een Consultancybedrijf waarin de focus ligt op IT. Wij helpen andere bedrijven met IT en geven ook trainingen. Bij IUNGO interim people werken wij veel met derden die wij inhuren (zzp’ers/freelancers) die wij vervolgens als IT professionals detacheren. Bij ons staan dienstverlening en kwaliteit centraal. Ook vinden wij het belangrijk om u duidelijkheid te verschaffen over onze omgang met privacygevoelige gegevens. Vandaar deze uitgebreide privacyverklaring!

  Vaak zijn er situaties waarbij IUNGO interim people uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te gebruiken. Denk aan de situatie waarin iemand klant wordt bij IUNGO interim people , gedetacheerd gaat worden door IUNGO interim people, of simpelweg een informatievraag heeft. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

  IUNGO interim people neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018.

  Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door IUNGO interim people of hebt u andere vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

   

  2.   Categorieën persoonsgegevens 

  Als u gebruik maakt van onze diensten of contact opneemt via de website of e-mail, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De strikte AVG Wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder Persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres jan.janssen@bedrijf.nl.

  Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

   

  3.   Grondslag en doel voor gegevensverwerking

  IUNGO interim people mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dit doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens. 

  Er zijn een aantal doelen waar IUNGO interim people uw persoonsgegevens voor verzamelt;

  1. Contact opnemen

  In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om contact op te nemen. Dit zijn bijvoorbeeld gevallen waarin we aanvullende vragen hebben over de overeengekomen afspraken (of andere informatievragen). Het kan ook gaan om situaties waarin wij u willen informeren over zaken die betrekking hebben op wijzigingen in onze dienstverlening. Voor onder andere dit doeleinde slaan wij uw e-mailadres en telefoonnummer op. Wij hebben voor de opslag van deze gegevens een aparte map op onze beveiligde computer voor aangemaakt. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen leveranciers, zzp’ers/derden of personen met enkel een informatievraag.

  1. Het verzenden en bewaren van facturen

  Iedere onderneming heeft een factureerplicht. Alle facturen worden verzameld. Deze facturen zijn nodig voor het doen van belastingaangifte. Factureren is eveneens een doel waar wij uw persoonsgegevens voor verzamelen. Voor de facturen gebruiken wij in ieder geval naam en adres (NAW gegevens). Hierbij gaat het logischerwijs om gegevens van leveranciers en ingeschakelde derden (zzp’ers/freelancers).

  1. Versturen van betalingsherinneringen

  Ook voor het versturen van betalingsherinneringen bewaren wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij eveneens om naam, adres en ook e-mail/telefoonnummer (NAW gegevens. Zie eveneens 3.2.

  1. Promotie doeleinden

  Bij IUNGO interim people gebruiken wij uw gegevens zo nu en dan voor promotiedoeleinden. Zo brengen wij leveranciers op de hoogte van bepaalde acties of andere informatie. Promotie kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail of telefonisch contact.

  1. Boekhoudsysteem Exact

  Wij verzamelen uw gegevens eveneens voor ons boekhoudsysteem. Goede boekhouding is immers belangrijk bij IUNGO interim people. Het gaat hierbij om gegevens van leveranciers en ingeschakelde derden (zzp’ers/freelancers).

  1. Het verzamelen van Cv’s

  IUNGO interim people is een Consultancybedrijf waarbij derden (zzp’ers/freelancers) worden ingehuurd en uitgezonden. Om die reden verzamelen wij Cv’s. Deze Cv’s worden opgeslagen in een map die zo nu en dan wordt geraadpleegd indien er een nieuwe opdracht voor IUNGO interim people is. 

  1. Hubspot

  Hubspot is een cloub-based software platform. Hubspot is het CRM systeem waar wij gebruik van maken. Via Hubspot beheren wij gegevens van leveranciers. Doeleinden: Sales, Marketing en Service.

  1. Job Alert

  Vanuit IUNGO interim people houden wij u op de hoogte van eventuele ‘klussen’ die wij hebben. Dit doen wij per e-mail.

   

  4.   Periode van opslag 

  Uw gegevens worden in de meeste gevallen voor langere tijd bewaard door IUNGO interim people. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij IUNGO interim people op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

  Toelichting:

  1. Contact opnemen

  Voor het doel ‘contact opnemen’ dienen we uw gegevens in ieder geval te bewaren voor de periode waarin u klant bent. We bewaren deze gegevens nooit langer dan nodig. Bent u geen klant meer bij IUNGO interim people ? Dan worden uw gegevens na 2 jaar verwijderd. Heeft u ons enkel benaderd met een informatievraag en is het duidelijk dat u na ons antwoord geen contact meer hoeft te hebben? Dan verwijderen wij uw gegevens per direct.

  1. Het verzenden en bewaren van factureren

  De Nederlandse belastingdienst verplicht ons facturen te bewaren. Het is immers zo dat de belastingdienst de mogelijkheid moet hebben om ons te controleren. Volgens eisen van de belastingdienst, dienen wij facturen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Wij zorgen er bij IUNGO interim people altijd voor dat wij voldoen aan deze eisen.

  1. Versturen van betalingsherinneringen

  Ook voor dit doel bewaren wij gegevens zolang als nodig en in ieder geval voor de duur van 7 jaar.

  1. Promotie doeleinden

  Wij maken een goede afweging bij het bewaren van gegevens voor promotiedoeleinden. Indien u een klant van IUNGO interim people bent, bewaren wij de gegevens zolang u klant bent. Bent u geen klant meer? Dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval voor de duur van 2 jaar. De reden hiervoor is de aard van onze werkzaamheden: het gebeurt met regelmaat dat klanten binnen 2 jaar nieuwe software hebben om te testen.

  Hebben wij uw contactgegevens zonder dat u leverancier/klant of zzp’er/freelancer bij ons bent? Dan bewaren wij uw gegevens 1.5 jaar voor eventuele promotie. Dit om u bekend te maken met acties en nieuws omtrent IUNGO interim people. Indien wij na 1.5 jaar geen samenwerking hebben met u, vinden wij het tijd om uw gegevens te verwijderen.

  1. Boekhoudsysteem Exact

  Zie 4.2.

  1. Het verzamelen van Cv’s

  In beginsel bewaren wij Cv’s voor de duur van 2 jaar. Wel zullen wij u in de tussentijd af en toe contacteren: op die manier weten wij of u het er nog mee eens bent dat wij uw Cv in bewaring hebben. Aan deze regeling houden wij ons zeer strikt. Een Cv bevat immers veel persoonlijke informatie.

  1. Hubspot

  Voor ons CRM systeem bewaren wij uw gegevens zolang u klant bent. 2 jaar nadat u geen klant meer bent, verwijderen wij uw gegevens uit Hubspot. Zie voor onderbouwing 4.4., eerste alinea.

  1. Job Alert

  Wij bewaren gegevens tot 2 jaar nadat u de laatste klus vanuit IUNGO interim people hebt uitgevoerd. Indien u nooit een klus voor ons hebt uitgevoerd, bewaren wij uw gegevens maximaal 2 jaar. Indien er geen samenwerking is geweest in de periode van 2 jaar, gaan wij ervan uit dat dit niet meer zal gebeuren.

   

  5.   Ontvangers van persoonsgegevens

  IUNGO interim people zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. IUNGO interim people zal nooit persoonsgegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden.

  Om de IUNGO interim people service en kwaliteit te garanderen, werken wij samen met een aantal externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële aspecten regelen. Uiteraard hebben wij de nodige verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers van de door ons verstrekte persoonsgegevens. Deze verwerkersovereenkomst heeft als doel: het waarborgen van de correcte omgangswijze met uw persoonsgegevens.

  In deze paragraaf treft u ook informatie over e-mail Clients, Google Analytics en cookies (in het kader van IUNGO interim people).

  Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

  1. Boekhoudsysteem/Boekhouder/Accountant

  Voor onze boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een boekhoudsysteem en een boekhouder.

  1. Hostingprovider

  De Hostingprovider waar wij gebruik van maken is Hosting2Go.

  E-mail:

  • Als e-mail client gebruikt IUNGO interim people Google Mail.
  • Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij uitsluitend via een beveiligde SSL-verbinding.

  Het e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen in het datacenter van onze hostingprovider en E-mail client.

  Google Analytics:

  Wij maken bij IUNGO interim people gebruik van Google Analytics. Dit is voor het verbeteren van de online service van IUNGO interim people en is eveneens volkomen anoniem. Zie ook de paragraaf over Cookies hieronder.

  Cookies:

  Op de website van IUNGO interim people worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.

  Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies.

  Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de Analytische cookies (Google Analytics):

  Cookie

  Doel van de cookie

  Opslagperiode

  _gat

  Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

  1 minuut

  _gid

  Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.

  24 uur

  _ga

  Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd).

  26 maanden

   

  6.   Beveiliging

  Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens in beginsel[1] geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in de daarvoor specifiek bedoelde systemen en software.

  Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk via de daarvoor bestemde software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

  De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

  Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met IUNGO interim people privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden.

  Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

   

  7.   Uw rechten 

  a.     Recht op inzage

  Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij IUNGO interim people zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

  b.     Recht op rectificatie

  Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door IUNGO interim people .

  c.     Recht op overdracht van gegevens

  Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij zorgt IUNGO interim people ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

  d.     Recht op het wissen van gegevens.

  U hebt in bepaalde gevallen het recht om IUNGO interim people te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet IUNGO interim people uw persoonsgegevens vernietigen:

  • IUNGO interim people heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar IUNGO interim people de gegevens voor verzameld heeft.
  • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan IUNGO interim people om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
  • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter IUNGO interim people met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
  • Wanneer IUNGO interim people uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
  • Wanneer IUNGO interim people een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is IUNGO interim people verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen. van deze verklaring.
  • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en IUNGO interim people heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan IUNGO interim people de gegevens te wissen.

  Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

  e.     Recht op het indienen van een klacht

  U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat IUNGO interim people niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

  f.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

  Zie punt d. Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@iungoip.nl, onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet IUNGO interim people zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen.

   

  8.   Plichten

  IUNGO interim people verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het verbeteren van de testprocedures van IUNGO interim people . Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan IUNGO interim people de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

  Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

  IUNGO interim people behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer IUNGO interim people dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van IUNGO interim people . Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

  Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

  info@iungoip.nl  | 085 – 235 7982 

  [1] Hebben wij een sollicitatiegesprek met u of gaan we eventuele samenwerking aan? Dan printen wij Cv’s eventueel uit om tijdens het gesprek te bespreken. Deze fysieke kopie wordt vervolgens aan u meegegeven, of wij vernietigen de fysieke kopie van uw Cv naderhand.