overheid
Gepubliceerd:
07/12/2021
Locatie:
Utrecht
Categorie:
Soort opdracht:
Kenmerk
20211207GIS
Status
open
Startdatum
1-2-2022
Duur
11 maanden
Reageren voor
2021/12/14

Omschrijving

Functieomschrijving
De GIS-specialist is verantwoordelijk voor de omgevingsinformatie hoofdzakelijk vanuit het beleidsveld Mobiliteit (openbaar vervoer, wegen, verkeer). Vanuit deze rol zorg je voor advisering, registratie en het beschikbaar stellen van omgevingsinformatie. Je voert deze werkzaamheden zelfstandig uit, maar voert ook regie op opdrachten en projecten en stuurt daarbij de werkzaamheden die deels door anderen worden uitgevoerd aan.
Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

  • inwinnen, beheren, presenteren (via intranet, internet of analoog) en leveren van geo-informatie;
  • uitvoeren van geo-informatieanalyses met GIS;
  • in overleg treden met inhoudelijk verantwoordelijke over het gebruik van geo-informatie in (beleids)processen;
  • inventariseren en registreren van de informatiebehoefte van de afnemer of de organisatie op het gebied van geo-informatievoorziening en dit vertalen in een eindproduct;
  • analyseren van probleemstellingen op de toegevoegde waarde van het gebruik van geo-informatie en het ondersteunen van (innovatieve) oplossingen hiervoor;
  • beoordelen van de kwaliteit van geo-informatie vanuit de processen en actie ondernemen als deze niet voldoet;
  • zorgen voor nieuwe inzichten en de ontwikkelingen binnen het vakgebied toepassen in je werkzaamheden;
  • zelfstandig deelnemen aan projecten;
  • beslissingen nemen bij het ontwikkelen van methoden om geo-informatie toegankelijk te maken voor gebruikers en/of bij het uitvoeren van geo-informatieanalyses met GIS;
  • uitvoeren van de werkzaamheden binnen de kaders die gesteld zijn op het gebied van omgevingsinformatiemanagement en de kaders die gelden binnen het team.
Toepassen
Plaats bestand hier Bestand uploaden...

Related Jobs

08/12/2021
Are you sure you want to delete this file?
/