overheid
Gepubliceerd:
02/12/2021
Locatie:
Den Haag
Categorie:
Soort opdracht:
Kenmerk
2021202BULIMA
Status
open
Startdatum
1-1-2022
Duur
3 maanden
Reageren voor
2021/12/14

Omschrijving

Business Liaison Manager Digitaal Stelsel Omgevingswet. 
Plaats: Den Haag, thuis/ kantoor; soms Utrecht of elders
Gewenste startdatum: 1 januari 2022
Einddatum: 31 maart 2022
Optie tot verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Aantal uren per week: In overleg. Maximaal 36 uur per week.

 

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2022 in werking treden.

 

Omschrijving van de opdracht
Je bent werkzaam in het programma Omgevingswet bij VNG Realisatie. Binnen het programma zijn wij op diverse wijzen betrokken in het ontwikkelingsproces met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om te zorgen dat het gehele digitale stelsel (zowel landelijke- als lokale voorzieningen) blijven voldoen aan de wensen en behoeften van gemeenten, stuurt de VNG op de realisatie en doorontwikkeling van deze voorzieningen.
De verbinding tussen het DSO en de gemeenten wordt op verschillende onderdelen gelegd via de gemeentelijke demandorganisatie op strategisch en tactisch niveau:
• Op strategisch niveau kennen we daarvoor een strategisch adviseur DSO, Business Liaison Architect en een strategisch leverancier manager die richting geven aan de strategische ontwikkeling (inclusief visie en portfolio) en afstemming met andere partijen.
• Op de tactische laag werken de Business Liaison Manager, die uitvoering geven aan “Regie en vraagcoördinatie”. Zij halen de gemeentelijke vraag en behoefte op, structureren deze en zorgen voor gecoördineerde regie (of beïnvloeding) van de ontwikkeling cq. beheer van het DSO op tactisch (programma) niveau.

De Business Liaison Manager functie
Kern van de BLM functie is het op tactisch niveau vertegenwoordigen van de gemeenten richting de ontwikkeling van het DSO door middel van het vertalen van de vraag van 352 gemeenten naar beïnvloeding en sturing. De BLM’er weet primair hoe de processen in de uitvoering ingericht zijn en welke informatiebehoefte daar voor gemeenten uit voort komt. Tevens kent hij de ontwikkeling van software producten die lokale softwareleveranciers ter ondersteuning aanbieden. Daarnaast is hij in staat om een doorvertaling te maken naar de doorontwikkeling van de landelijke voorziening DSO. De
BLM-er staat hiermee met één been in het gemeentelijk veld en met het andere been in de doorontwikkeling van het DSO. Door deze verbindingsfunctie is het mogelijk in samenspraak tussen DSO en gemeenten de producten en diensten te ontwikkelen die ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de gemeenten en hun dienstverlening.
Binnen het regie en demand team werken drie Business Liaison Managers die ieder hun eigen gemeentelijke expertise hebben, voor de gehele keten van planvorming of vergunningverlening.

De gezochte functie betreft specifiek de BLM-er op het gebied van ruimtelijke planvormingsketen.

 

Kennis en expertise
Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:
• WO werk- en denkniveau: een achtergrond op het gebied van informatievoorziening of in het ruimtelijk domein.
• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de fysieke leefomgeving en specifiek in de planketen.
• Minimaal 3 jaar ervaring met de opzet en werking van het DSO
• Minimaal 1 jaar ervaring in het verbinden van het gemeentelijk veld met de ontwikkeling van het DSO.
• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie op het snijvlak van ruimtelijke ordening en de informatievoorziening.

 

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
• Resultaatgerichtheid
• Kwaliteitsgerichtheid
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Integriteit
• Zelfontwikkeling
• Netwerken
• Communicatief-vaardig
• Klantgericht

Toepassen
Plaats bestand hier Bestand uploaden...

Related Jobs

Projectmanager Geodataplein   apeldoorn, Apeldoorn
14/01/2022
Programmamanager   Den Haag
07/12/2021
07/12/2021
30/11/2021
Are you sure you want to delete this file?
/