overheid
Gepubliceerd:
14/01/2022
Locatie:
den haag, Den Haag
Categorie:
Soort opdracht:
Kenmerk
20220114PLWOO
Status
open
Startdatum
24-01-2022
Duur
12 maanden
Reageren voor
2022/01/18

Omschrijving

Start: 24 januari 2022 Duur: 12 maanden Optie tot verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Locatie: Den Haag, thuis

Opdrachtgever & Project

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Voor het programma ENIGMA 2.0, Informatiehuishouding Open op Orde zoeken we een projectleider processen ten behoeve van de implementatie van de Wet open overheid (Woo) bij het ministerie van SZW. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaat vanaf 1 mei 2022 over in de Woo. Dit betekent dat de overheid (nog) transparanter moet worden, dus ook SZW zal een deel van haar informatie (documenten) tijdig actief openbaar moet maken naar de burger toe, daar waar de burger dat nu nog vaak via een Wob-verzoek moet opvragen. Verzoeken om informatie blijven onder de Woo ook mogelijk. De afhandeling van een Woo -verzoek blijft vier weken en kan bij een omvangrijk of complex verzoek, met twee weken worden verlengd (in plaats van de vier weken onder de Wob).

Over ENIGMA 2.0, Informatiehuishouding Open op Orde

Het versneld op orde brengen van onze informatiehuishouding en het vergroten van de transparantie naar de samenleving en parlement zijn belangrijke lessen uit het verslag `Ongekend Onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Daarnaast gaat de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen vanaf 1 mei 2022. Dit betekent dat de overheid (nog) transparanter moet worden, dus ook SZW zal een deel van haar informatie (documenten) tijdig actief openbaar moet maken naar de burger toe, daar waar de burger dat nu nog vaak via een Wob-verzoek moet opvragen.
SZW pakt het verbeteren van de informatiehuishouding en het vergroten van transparantie op middels het meerjarige programma ENIGMA 2.0. Informatiehuishouding Open op Orde. Het programma heeft tot doel om het informatiebeheer van SZW te verbeteren, transparanter te maken en om het bewustzijn van de omgang met openbaarheid van informatie in het DNA van de ambtenaren en in het werkklimaat/-proces van het departement te verankeren. De pSG is opdrachtgever van het programma ENIGMA 2.0.

Opdrachtomschrijving

De werkzaamheden betreffen het optimaliseren en verbeteren van een (complex) juridisch afhandelingsproces van Wob-verzoeken binnen SZW (van Wob naar Woo). Daarnaast coördineer je de implementatie van dit afhandelingsproces en zorg je dat dit leidt tot de noodzakelijk inbedding in de organisatie, systemen en bewustwording onder management en medewerkers. Daarnaast stem je af met het team dat je ondersteunt bij de optimalisatie en implementatie en de daarbij behorende veranderkundige vraagstukken. Dat in dit proces de klant centraal staat is voor jou vanzelfsprekend. Je kent de Lean principes en gebruikt de technieken op de juiste manier . Het zit in je om mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen en je haalt energie uit het zetten van kleine stappen waarbij je de lange termijnvisie in het vizier hebt. Daarnaast weet jij door jouw ervaring de belangen van verschillende stakeholde rs bij elkaar te brengen en ben jij gewend om in dit spanningsveld tot juiste uitkomsten te komen.
De projectleider processen behoort tot het team van de implementatiemanager Woo. Je werkt in nauwe samenspraak met de implementatiemanager Woo, coördinatore n informatiebeheer en projectleiders binnen het programma ENIGMA en het werkveld.

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt werkervaring binnen de (rijks)overheid of een SZW-domein.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring met het aansturen van in projecten in een politiek-bestuurlijke context.
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Lean Adviseur, bij voorkeur Black Belt gecertificeerd.
 • Bij voorkeur ervaring met overheidsorganisaties op het gebied van bijvoorbeeld Wob processen, vergunningverlening of handhaving.
 • Je werkt zelfstandig en planmatig en kunt goed schakelen tussen verschillende aspecten van je werk.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je hebt oog voor uiteenlopende belangen.

Competenties

 • Analytisch
 • Communicatief sterk
 • Organisatiesensitief
 • Samenwerkingsgericht
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendig

 

Beste kandidaat, reacties graag met cv en tarief. Wanneer we verder gaan in de procedure is mogelijk aanvullende informatie nodig zoals een motivatie of referenties. Succes!

Toepassen
Plaats bestand hier Bestand uploaden...

Related Jobs

Projectleider aanbesteding   amsterdam, Amsterdam
14/01/2022
Projectleider Simpel Switchen   Hardenberg, Hardenberg
14/01/2022
Projectleider IT   Utrecht, Utrecht
14/01/2022
14/01/2022
Are you sure you want to delete this file?
/