overheid
Gepubliceerd:
07/12/2021
Locatie:
Den Haag
Categorie:
Soort opdracht:
Kenmerk
20211207PM
Status
open
Startdatum
z.s.m.
Duur
max 36 maanden
Reageren voor
2021/12/17

Omschrijving

Omschrijving van de opdracht
De programmamanager stuurt de programma’s aan en draagt zorg voor het realiseren van gestelde doelen. Daarbij opereert de programmamanager in een complexe omgeving met meerdere ketens: keten van derdenbeslag, schuldhulpverleningsketen, samenwerking rondom hersteloperatie, ketens van publieke en private schuldeisers. De programmamanager participeert in strategische voorbereiding en ondersteuning bij zeer frequente bestuurlijke overleggen in het kader van de hersteloperatie (Ministeries van BZK, SZW, JenV en Toeslagen van het ministerie van Financiën), commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Participatie (PSI) van de VNG, de stuurgroep en programmateam samenwerking UHT gemeenten en de stuurgroep keten van
derdenbeslag. Hierbij heeft de programmamanager de opdracht om namens gemeenten en VNG standpunten en visies richtinggevend te beïnvloeden.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Aansturen (zowel functioneel als inhoudelijk) van programma Hersteloperatie (~10 fte) en Verbinden Schuldendomein (~12 fte). Het programma bestaat uit een breed multidisciplinair team (beleid, communicatie, juridische, implementatie, impactanalyse, architect) van ruim 20 programmamedewerkers (met beoogde uitbreiding van ~12 medewerkers). Dit betreft werving, selectie, voortgang-en exitgesprekken.
• Verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen van het programma
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van zeer complexe programma’s met uiteenlopende inhoud, met fundamentele en richtinggevende invloed op de
ontwikkeling van beleidslijnen, strategie van programma, de lobby en inzet van VNG en gemeenten;
• Draagt zorg voor inrichting van programmaorganisatie en diverse onderliggende projecten;
• Voert overleg over de verschillende onderdelen van programma met meerdere opdrachtgevers (zowel intern VNG als extern) en beïnvloedt  opdrachtgevers richtinggevend bij het formuleren van de opdracht;
• Draagt zorg voor opstellen van plannen van aanpak.
• Draagt zorg voor de aanvraag van verschillende subsidies bij verschillende subsidieverstrekkers en het beoordelen van aanpalende subsidieverzoeken van VNGprojecten op het domein van schulden;
• Met kennis van en in verbinding met omgeving input verzamelen voor behoefte, inhoud en reikwijdte van programma;
• Verbinden van het programma gebruikmakend van kenniscentra o.a. Common Ground, communicatie, expertteam werk en inkomen, impactanalyses.
• Verwerven van draagvlak (in – en extern) voor resultaten en consequenties in speelveld met sterk tegengestelde belangen.

• Voortgangsbewaking, rapportages via diverse rapportagelijnen, financiële uitnutting van budgetten, richtinggevend advies bij afwijking op geplande resultaten in een voortdurende crisissituatie, sturend op optimaal resultaat van samenhang van beleid, VNG/VNGR, diversiteit aan standpunten en producten
• Verantwoordelijk voor VNG-brede (crisis-)communicatie op terrein van schulden en hersteloperatie. Aanpak wordt VNG-breed als voorbeeld voor communicatie gesteld.
• Evalueren en toetsen van resultaten, zowel op inhoud als proces.

Eisen

• Afgeronde WO-opleiding in de richting bestuurskunde, politicologie, sociologie of vergelijkbaar;
• WO-werk- en denkniveau, blijkend uit tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring;
• Aantoonbaar tenminste 10 jaar seniore werkervaring als programma- of projectmanager binnen het sociaal domein;
• Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke context in grote overheidsorganisaties (rijk, provincie, grote gemeenten) als adviseur, projectmanager
of manager;
• Minimaal 5 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, en (blijkend uit het CV) met de aansturing van landelijke programma’s en projecten
• We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 

Toepassen
Plaats bestand hier Bestand uploaden...

Related Jobs

Projectleider IT   Utrecht, Utrecht
14/01/2022
Are you sure you want to delete this file?
/