overheid
Gepubliceerd:
14/01/2022
Locatie:
Utrecht, Utrecht
Categorie:
Soort opdracht:
Kenmerk
20220114PLDKD
Status
open
Startdatum
01-03-2022
Duur
8 maanden
Reageren voor
2022/01/24

Omschrijving

Start: zsm na gunning Duur: 8 maanden Optie tot verlenging: ja Inzet: 17 uur per week gemiddeld Locatie: Utrecht, thuis

Voor de Gemeente Utrecht zoeken wij een Projectleider Europese aanbesteding digitaal Kind-dossier.

Korte beschrijving speelveld

Bij Volksgezondheid van de gemeente Utrecht start binnenkort een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe digitale Kind-dossier.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Volksgezondheid helpt kinderen van nul tot achttien gezond en veilig opgroeien in de stad. We sporen gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Kernwoorden zijn dialoog- en wijkgericht werken.

JGZ heeft ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten. We werken samen met GGD-en en zorgorganisaties in regionaal en landelijk verband. De belangrijkste applicatie binnen de JGZ is op dit moment KIDOS, het digitaal kind-dossier. In deze applicatie zijn de dossiers opgenomen van alle kinderen van 0 tot 18 jaar, wonend of schoolgaand in Utrecht. Via het Ouderportaal kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen. Deze applicatie moet opnieuw aanbesteed worden.

Voor het begeleiden van dit complexe project van aanbesteden in een complexe omgeving vragen wij een projectleider met ervaring in het projectmatig begeleiden van Europese aanbestedingen van ICT-systemen. Deze opdracht beperkt zich in eerste instantie tot en met de gunning van een nieuwe applicatie. De implementatie van de gegunde oplossing binnen Jeugdgezondheidzorg is mogelijk een vervolgopdracht die we opnieuw de Marktplein Inhuur Utrecht publiceren.

Je taken zijn

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het totale traject van het verwerven van een nieuwe digitale Kind-dossier door middel van een Europese aanbesteding. Je werkt daarin nauw samen met een inkoopadviseur van de afdeling Inkoop van de Gemeente Utrecht. Jouw verantwoordelijkheid richt zich met name op het totaal aan activiteiten die op het juiste moment moeten gebeuren. Jouw taken bestaan onder andere uit:

 • Het vaststellen scope van de aanbesteding en het project, samen met de inkoopadviseur
 • Het opzetten van de projectorganisatie die de aanbesteding gaat ondersteunen
 • Het bijdragen aan het opstellen van de aanbestedingsstrategie.
 • Het opstellen en uitvoeren van het projectplannen en -planningen en sturing op het budget en capaciteit
 • Het opstellen functionele en non-functionele requirements, het ophalen van de klantvraag en de vertaling hiervan in een Plan van Eisen en Wensen
 • Het voeren van regie over de op te stellen aanbestedingsdocumenten en het aanbestedingsproces (waaronder nota van inlichtingen en beantwoording vragen).
 • De operationele en functionele aansturing van bij het project betrokken functionarissen zoals een inkoopadviseur, jurist, managers VG, informatie- en procesmanager, financieel medewerker etc.
 • Afstemming over resultaten, middelen, resources en financiën met de project stuurgroep en eventueel lijnmanagers.
 • Bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde projectresultaten en de conformiteit aan eisen op gebied van architectuur, security en privacy beleid.
 • Het bewaken van de integriteit en integraliteit van de project producten.
 • Voortgangsbewaking en rapportage.

Jij brengt mee

Als projectmanager kun je in korte tijd een adequate projectorganisatie vormen en het aanbestedingsproces in gang te zetten. Je gaat voor resultaat, communiceert effectief en weet werkgroep-leden en andere betrokkenen te motiveren om een bijdrage te leveren

Verder breng je mee

 • Meerjarige recente ervaring met Europese aanbestedingstrajecten, vanaf behoeftestelling tot en met gunning, bij voorkeur in een (G4) gemeente of andere een (semi) overheidsinstelling.
 • Meerjarige recente ervaring als senior projectleider van complexe ICT-projecten binnen het publieke gezondheidsdomein.
 • Kwaliteiten op het gebied van sturen op het resultaat met oog voor de mensen.
 • Kennis van en ervaring met logistieke- of planprocessen binnen het sociaal domein en met inhoudelijke zorgprocessen en het digitaal dossier binnen de gezondheidszorg.
 • Ervaring met Agile werkmethoden (big-roomplanning) is een pre.
 • Kennis over IT-architectuurprincipes zoals Gemma, Pura, Dizra, Common Ground is een pre.

Gesprekken zijn gepland op donderdag 27 januari van 12.30 tot 14.30 uur.

Beste kandidaat, reacties graag met cv en tarief. Wanneer we verder gaan in de procedure is mogelijk aanvullende informatie nodig zoals een motivatie of referenties. Succes!

Toepassen
Plaats bestand hier Bestand uploaden...

Related Jobs

Projectleider aanbesteding   amsterdam, Amsterdam
14/01/2022
Projectleider Simpel Switchen   Hardenberg, Hardenberg
14/01/2022
Projectleider processen WOO   den haag, Den Haag
14/01/2022
Projectleider IT   Utrecht, Utrecht
14/01/2022
14/01/2022
Are you sure you want to delete this file?
/