overheid
Gepubliceerd:
10/01/2022
Locatie:
Bilthoven
Categorie:
Soort opdracht:
Kenmerk
20220110RIVM
Status
open
Startdatum
1-2-2022
Duur
11 maanden
Reageren voor
2022/01/16

Omschrijving

Start: 1 februari 2022
Duur: 11 maanden
Optie tot verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Locatie: Bilthoven, thuis

Voor het RIVM zoeken wij een Projectleider GAP III

De afdeling
Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag samen aan de zorg van morgen. Het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) is een van de vijf centra van het Centrum voor Infectieziekte Bestrijding (CIB) van het RIVM. Het centrum IDS verricht microbiologisch onderzoek, humane diagnostiek en surveillance van verschillende pathogenen. Daarnaast wordt (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Met de kennis die zo gegenereerd wordt kan advies gegeven worden naar het ministerie van VWS, het netwerk aan laboratoria en (inter)nationale partners (o.a. GGD, WHO en ECDC). De patiëntgeoriënteerde diagnostiek bestaat uit bijzondere diagnostiek die voor andere laboratoria in Nederland beperkt of niet beschikbaar is, en de uitvoering hiervan wordt grotendeels gedaan onder de ISO15189 norm.
Epidemiologische diagnostiek wordt ingezet bij (uitbraken van) meldingsplichtige infectieziekten, antibioticaresistente micro-organismen en andere voor de mens pathogene micro-organismen die mogelijk een risico zijn voor de volksgezondheid. Deze informatie maakt surveillance mogelijk, waarmee IDS inzicht krijgt in trends van circulerende pathogene micro-organismen in de bevolking.

Het centrum voert regie ter ondersteuning van de andere laboratoria in Nederland bij de bestrijding en de preventie van infectieziekten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van (snel)diagnostiek voor micro[1]organismen. IDS organiseert en beheert een landelijk dekkend netwerk van diagnostische (referentie)laboratoria. Zelf heeft IDS de referentietaak voor mazelen, rubella, polio, tuberculose, enterale virussen, arbovirussen, Norovirus, SARS-CoV-2.
IDS voert in de Poliovirus Essential Facility (PEF) de nationale surveillance van polio in Nederland uit. Hieronder valt rioolwater surveillance voor specifieke gebieden in Nederland met een lage vaccinatiegraad en klinische surveillance ter confirmatie van infecties met enterovirussen. Daarnaast heeft het PEF team taken voor de WHO voor het verzorgen van kwaliteitspanels en verzorgt het de referentielabtaak voor enkele landen die deze polio faciliteiten niet hebben.

De opdracht
Binnen het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) bevindt zich de Poliovirus Essential Facility (PEF). In 2015 heeft de WHO het Global Action Plan (GAP III) voor het minimaliseren van poliovirus faciliteits-geassocieerde risico’s gepubliceerd. Het GAPIII omvat strenge eisen waar poliovirus faciliteiten aan moeten voldoen. Afgelopen jaren heeft IDS hard gewerkt aan het realiseren van conformiteit met deze norm. Op dit moment zijn er nog enkele tekortkomingen die vóór november 2022 opgelost moeten zijn.De tekortkomingen zijn ingedeeld in 7 workpackages, en per workpackage werkt een team aan het oplossen van de tekortkoming en doorvoeren van proces-en kwaliteitsverbeteringen.

Om overzicht op de voortgang te hebben, de teams aan te sturen/te verbinden (aanjagersrol), de juiste doelen te behalen en de vastlegging op de juiste manier (laten) doen is een kwaliteitsmanager/projectleider nodig die veel ervaring heeft met het implementeren van GMP like (GAPIII) processen. Deze projectleider moet tevens specialistische kennis hebben op het uitvoeren van risicoanalyses en de medewerkers trainen en begeleiden voor de audit. Naast een projectleider is IDS ook op zoek naar een biosafety officer die twee dagen per week dit project kan ondersteunen.
Naast dat veel processen in het kader van de GAPIII norm zullen worden ingevoerd/getraind is het uiteindelijk de bedoeling deze zo veel mogelijk te implementeren in de overige (diagnostische) processen van IDS (die nu lopen onder de ISO15189 norm). Waar mogelijk zal in dit project gekeken worden of de scope breder getrokken wordt en processen/procedures/formulieren of trainingen IDS breed worden uitgerold. Dit is echter buiten de opdracht van de projectleider GAP III.

Doel van de functie
Als projectleider stuur je actief de workpackage teams aan, borg je de voortgang, los je knelpunten op en bewaak je de samenhang tussen de workpackages. Door jouw kennis van kwaliteitsmanagement (minimaal op het niveau van GMP/GLP) weet je de teams inhoudelijk de juiste kennis mee te geven om de tekortkomingen op te lossen en hierbij te voldoen aan de GAPIII norm. Het geven of initiëren van trainingen aan betrokken medewerkers zal hiervan onderdeel zijn. Daarnaast identificeer je mogelijk andere tekortkomingen (die nog niet in beeld waren) en verbeter je pro-actief processen en het (algemene) kwaliteitssysteem. Het begeleiden van de audit in november is onderdeel van de functie.
Je rapporteert aan het MT-IDS, en werkt nauw samen met de huidige projectuitvoerder en de teams.

Als Projectleider GAPIII ben je bezig met het aansturen en bewaken van de (voortgang van de) workpackages. Er wordt toegewerkt naar volledige conformiteit met de GAPIII norm, wat uiterlijk november bereikt wordt en getoond kan worden tijdens de audit.
Dit betekent onder meer dat je stuurt op de resultaten van de workpackages, inhoudelijk begeleiding biedt, trainingen verzorgt wanneer de kennis niet voldoende is. Daarnaast zorg je voor een goede vastlegging van de activiteiten conform de norm. Wanneer processen of procedures nog niet conform de norm zijn, of er andere tekortkomingen worden geidentificeerd, onderneem je actie deze aan te passen/op te lossen.
Je rapporteert aan het MT-IDS. Je zorgt er samen met de projectmedewerker voor dat de organisatie (IDS) en andere stakeholders goed op de hoogte zijn van de voortgang.

Functie eisen:

  • Kandidaat heeft een WO opleiding, bij voorkeur gepromoveerd op een bio-medisch onderwerp
  • Kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau
  • Kandidaat heeft uitgebreide kennis van kwaliteitssystemen op het niveau van GMP/GLP (ervaring in farmaceutische organisaties)
  • Kandidaat heeft uitgebreide ervaring met het (begeleiden van) audits
  • Kandidaat heeft ervaring met verbetermanagement
  • Kandidaat heeft ervaring met het geven van trainingen
  • Kandidaat heeft uitgebreide ervaring als projectmanager (van omvangrijke projecten/projecten met vele stakeholders)

Ben jij de professional die zich in deze opdracht volledig herkent? Neem dan contact op met ons!

Toepassen
Plaats bestand hier Bestand uploaden...

Related Jobs

Projectleider aanbesteding   amsterdam, Amsterdam
14/01/2022
Projectleider Simpel Switchen   Hardenberg, Hardenberg
14/01/2022
Projectleider processen WOO   den haag, Den Haag
14/01/2022
Projectleider IT   Utrecht, Utrecht
14/01/2022
Are you sure you want to delete this file?
/